top of page
4 savaičių (1 užsiėmimas per savaitę) grupinis dėmesingo įsisąmoninimo lavinimas

4 savaičių (1 užsiėmimas per savaitę) grupinis dėmesingo įsisąmoninimo lavinimas

SKU: 8

Programa  pagal pasaulinę Koru Mindfulness programą. 

Dė­me­sin­gas įsi­są­mo­ni­ni­mas (angl. „mind­ful­ness“) tai – va­lin­gas dė­me­sio su­tel­ki­mas į no­ri­mą ob­jek­tą, su­vo­kiant rea­ly­bę to­kią, ko­kia ji iš tie­sų yra.  

    €100.00Price
    Product Page: Stores_Product_Widget
    bottom of page